Öndürijimize hoş geldiňiz

Jikme-jiklikler

 • Sauna Suit for Women Waist Trainer Vest for Women Sweat Tank Top Shaper for Women with Zipper

  Aýal-gyzlar üçin Sauna kostýumy, aýal üçin bel tälimçisi ...

  Gysga düşündiriş:

  Ölçegi: Ululygyny saýlaň
  Kiçi
  Orta
  Uly
  X-Uly
  XX-Uly
  3X-Uly
  4X-Uly

  SÖATGI KOREBIR - Gaty derläň, guradyň: bu eşik derlemäni ýokarlandyrmak üçin döredilipdi, ýöne hemmesini içerde saklaň.Kewlioo sauna kostýumy, iň möhüm ýerinde bedeniň ýylylygyny gorap, ýagyň ýakylmagyna kömek etmek üçin adaty eşiklerden 3x esse köp maşk wagtynda deriň döremegine itergi berýär: abs, aşaky arka, döş we bil.Bel ýuka, derini siňdirýän rahat antislip bel zolagyny ulanyp, dogry ýerde derlemäge mejbur edýär, şonuň üçin daşardan hemişe gurak bolýarsyňyz.
  IER GOWY SIZE FIT - Iň soňunda ululygyňyza laýyk bedeniň doly görnüşi.Beýleki bili has ýuka gysyş korpusynyň köpüsi ýalňyşdy we aşaky dizaýn bilen oňaýsyz tejribe hödürledi.Kewlioo-da, siziň üçin ajaýyp ululykda işledik.
  IAS GOWY NETULJELER - heatylylygyň täsirini ulaldyň we maşklarda ýa-da gündelik işlerde bedeniňize ewolýusiýa basyşyny girizip, uýgunlaşmaga mejbur edip, has köp kaloriýany ýakmaga kömek edýär.Dikeldiş wagtyny çaltlaşdyryň: fiziki maşklary ýeňilleşdirip, myşsalaryň ýa-da bogun şikesleriniň öňüni almak üçin myşsalaryňyzy ýyly saklaýar.
  PREMIUM SYITYASY - mutlak ýokary hilli polimer matadan ýasalan bu bel toner, ýylylygy duzlaýar we tebigy derlemegi 3x esse güýçlendirýär, şonuň üçin gyzgyn sauna meňzeş tejribe we saglyk bilen baglanyşykly peýdalardan lezzet alarsyňyz.Has köp der, az wagt.Bu has oňat türgenleşik köýnegi, size has ýuka görüner.Garyn we bagryny gysýan ýörite tehnologiýa bilen gurlupdyr.Beýleki maşk enjamlary we gündelik eşikler bilen geýip bilersiňiz.
  BYE BELLY FAT - Erkekler üçin bu gysyş futbolkasy, fitnes syýahatyňyzyň gizlin ýaragydyr, ony islendik eşigiň aşagynda paýhasly geýiň we bedeniňize GEÇIRIL!! N!Bu bel tonerini dakyň we garnyňyzy nädip siňdirýändigini, biliňizi kesip, has tonly we ýeňil görnüşe eýe bolmagyny yzygiderli duýuň.(işleýän wagtyňyz fonda jadyly)

 • FA-006 Beige Fajas-Surgical Compression Garments for Women

  FA-006 Bej Fajas-hirurgiki gysyş eşigi ...

  Gysga düşündiriş:

  Ip Fermuar ýapylmagy UR SÖZBAŞYNYZ ÖZÜNIART BÖLÜMI BARBaşlaýanlar üçin bagryň çäreleri: S (32-34 ″) M (35-37 ″) L (38-39 ″) XL (40-41 ″) 2XL (42-43 ″) 3XL (44-45 ″) 4XL (46 -47 ″) Eger adaty faja ulanyjy bolsaňyz, ululygymyzyň diagrammasyndaky EXPERT sütüninden ululygyňyzy tapyň.Hakyky bolanyndan has kiçi görüner, GÖRÜ !!!Gowy wideolarymyz bar ...

 • FA-005 Black Fajas- Shapewear Waist Slimming Girdles for Women

  FA-005 Gara Fajas- Şekil geýimleri Bel Slimming Gi ...

  Gysga düşündiriş:

  ● 78% neýlon, 22% spandex.Ock Çeňňek we gözüň ýapylmagy.● El ýuwulmagy ● GÖRNÜŞDEN Ö .ÜNI ALYŞ ÇARTEger agyr bolsaňyz, bagryňyzy ölçemegiň esasynda gidiň, onda bir ululykda ulalyň.Göni göniburçluk şekilli bolsaňyz, biliňizdäki ölçeglerden ugur alyň.Geýen ilkinji günleriňizde birneme berk, soň bolsa bedeniňiziň ululygyna gowşaýar we garnyňyzy tekizleýär.● GYSGAÇA we rahatlyk: bilen deňeşdirilende ...

Önümler sergisi

Biz hakda

Önümleriň köp görnüşini öz içine alýar, esasanam ab tagtasyna, lipo köpügine, lomber tagtasyna, tabla garnyna, BBL ýassygyna, akupressura matasyna, jadyly arka goldawyna, hula haltasyna we meditasiýa ýassygyna üns bermek, müşderilerimize ýakymly we kanagatlanarly bolmaga mümkinçilik berýäris bir gezeklik söwda tejribesi.Güýçli, işjeň satuw toparymyz bar, olar sizi hemişe hünär bilimlerimiz bilen goldar we her dürli meseläni çözmäge kömek eder.

Aýratyn önümler